top of page

"Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal" 

(Antoine de Saint-Exupéry)

bottom of page